Akaid (Kelam) İlmi

Akaid kelimesi arapça kökenli olup akit sözünden gelmektedir. Kök anlam olarak: düğümlemek ve bağlamak anlamlarına gelir. Akait ise akid kelimesinin çoğuludur.

Hz. Adem’e (as) Ruh Üflenmesi ve Şeytanın Allah’a (c.c) İsyanı

Hz. Âdem’e (as) Ruh Verilmesi ve İlk Sözleri Allah Teâlâ Hz. Âdem’i (as) topraktan yarattıktan sonra bedenine ruh verdi. Ruh önce gözüne ve sonra genzine indi. Genzine gelince Âdem (as) hapşırdı ve “Elhamdülillah” (Allah’a (aziz ve celil) hamt olsun) dedi. Allah Teâlâ hazretleri “Yerhamükümullah” (Rabbin sana merhamet etsin) buyurdu. Âdem Safiyyullah’ın ilk sözü “elhamdülillah” oldu…. devamı için tıklayın »

Cinler Melekler ve Hz. Adem Hakkında Bilinmeyen Bilgiler

Cinler Ne Zaman Yaratıldı? Muhiddin İBNU’L-Arabi hazretlerine göre cinler, insanlardan dört bin yıl önce yaratılmıştır. Melekler ve Cinler Yaratılınca Ne Yaptılar?   Melekler yaratılınca hemen ibadete başladılar. Çünkü onlarda nefis ve şeytan tasallutu yoktur. Cinler ise nefis sahibi idiler. Bu nedenle yaratıldıktan sonra yeryüzünde çok fitne fesat çıkardılar. Allah Teâlâ onlara da peygamberler vasıtasıyla değişik … devamı için tıklayın »

Allah’ın (c.c.) İlk Yarattığı Şeyler Nedir

Şanı yüce Allah, alemi yaratmayı irade buyurduğunda, ilk önce Hz. Muhammed’in (s.a.v) nurunu yarattı. Onurdan da dört dallı bir ağaç yarattı  ve yakin ağacı diye adlandırdı. Yine Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) nurundan bir tavus yaratıp onu yakin ağacının üzerine yerleştirdi. Bu tavus, 70.000 yıl kadar o ağacın dalında durdu. Yüceltme, övme, kutsama ve taktirde… devamı için tıklayın »

Allah’ın Tavus Kuşunun Terinden Kainatı Yaratması

Yaratıcı, o tavusun başındaki terden melekleri yarattı. Yüzündeki terden arşı, kürsiyi, levh ve kalemi, yıldızları, küreyi ve örtüleri yarattı. Göğsünün terinden peygamberleri, velileri, alimleri ve salihleri yarattı. Sırtının terinden beytülma’mamuru, Mekkeyi, Kudus’ü ve dünyada var olan ve olacak diğer mescitleri yarattı. Kanatlarının terinden , İslam ehlini ehlini yarattı. O tavusun kuyruğunun terinden lanetli kafirleri yarattı…. devamı için tıklayın »

Kenar Çubuğu