Cinler Melekler ve Hz. Adem Hakkında Bilinmeyen Bilgiler

Cinler Ne Zaman Yaratıldı?

Muhiddin İBNU’L-Arabi hazretlerine göre cinler, insanlardan dört bin yıl önce yaratılmıştır.

Melekler ve Cinler Yaratılınca Ne Yaptılar?  

Melekler yaratılınca hemen ibadete başladılar. Çünkü onlarda nefis ve şeytan tasallutu yoktur. Cinler ise nefis sahibi idiler. Bu nedenle yaratıldıktan sonra yeryüzünde çok fitne fesat çıkardılar. Allah Teâlâ onlara da peygamberler vasıtasıyla değişik  dinler gönderdi fakat fesat bitmedi. Tıpkı insanlar arasında fitne ve fesadın bitmediği gibidir.

Cinlere Kimler Yol Gösterdi Ve Hocalık Yaptı?

Cenap-ı Hak aralarında en iyilerini onlara vaaz ve nasihatte bulunması için seçti. O günkü ismi Azazil olan şeytana da cinleri irşat etmek, doğru yola götürmek vazifesi verildi. Yani Azazil Âlim sınıfındandı. Cinlerin hocasıydı.

Hz. Âdem’in (as) Yaratılış Süreci

Allah Teâlâ, Hz. Âdem’in (as) topraktan yarattığı bedenine şekil verdi. Toprağı ismi SALSAL idi.

SALSAL: Kum ile karıştırılmış kuru çamurdur; fanusun ses çıkarışı gibi ses çıkarır.

Hz. Âdem’in (as) bedenini cennette yaratarak onu dilediği kadar, kendi halinde bıraktığı sırada İblis onun çevresinde dolaşmaya başlayıp, içinin boş ve kendine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve

Ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim” dedi.

Şeytan’ın ve Meleklerin Hz. Âdem’e (as) Karşı Tepkileri

Şeytanın Hz. Âdem’e (as), dolayısıyla âdemoğluna da olan haset ve kızgınlığı henüz can ve ruh sahibi olmadan başlamıştı. Oysa Âdem (as) ona hiç bir şey yapmamıştı.

Melekler ise Hz. Âdem’in (as) bedenini görüp ondaki mütenasipliğe ve ahenge bakıp Allah’ın (aziz ve celil) sanatına hayran kalmıştı. Şeytan, meleklere,

Eğer bu Âdem (as) sizden faziletli yaratıldıysa siz ne yaparsınız, dedi.

Maksadı, melekleri de kendisi gibi düşmanlığa çekmekti. Melekler ise,

Biz, Rabbimiz ‘in (aziz ve celil) yaptığı şeyde çirkinlik görmeyiz. Allah’ın (aziz ve celi) onu yaratmasında muhakkak çok güzel hikmetler vardır. Bizden üstün olsa da biz ona itaat ederiz” cevabını verdiler.

İblis (aleyhi lanet) kesin tavrını ortaya koydu ve

Eğer ona hürmet etmem emir olunursa vallahi ben isyan ederim, diyerek sözlerini bitirdi ve isyanını ortaya koydu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kenar Çubuğu