Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Neresini Gördün?

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun özelliklerini şöyle anlatabiliriz. Allah (azze ve celle) ruhları insan şekline bürdükten sonra efendimiz (s.a.v)’in nuruna bakmalarını emretti. Ruhlar İşittik ve itaat ettik(1) diyerek efendimiz’in nurunun eksisiksiz ve kusursuz olarak gördüler.

Bu ruh sahiblerinden, mübarek başını görenler, hilafet ve saltanat makamına layık oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kaşlarını görenler, ressamlık makamına layık oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in gözlerini görenler, yüce Kur’an’ı okumaya, Furkan’-ı Hamid-i ezberlemeye layık oldular.  Mübarek burnunu görenler, attarlık ve hekimliğe layık oldular.  Mübarek dudaklarını görenler, fesahat ve belagata layık oldular.   Mübarek dişlerini görenler, vezirlik  ve işleri yönetmeye layık oldular.  Mübarek dilini görenler, zikir yapmaya layık oldular. Mübarek boynunu görenler, vaizlik ve müezzinliğe layık oldular.  Mübarek bileklerini görenler, savaşçılığa layık oldular.  Mübarek sırtını görenler arzularına ulaşmaya layık oldular.  Mübarek parmaklarını görenler, hattatlık ve yazarlığa layık oldular.  Mübarek parmaklarının arasını görenler, manifaturalıcığa ve terziliğe layık oldular.  Öübarek elinin arkasını görenler cimri oldular.  Mübarek avcunu görenler, cömertliğe layık oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mübarek göğsünü görenler, ilim ve amele layık oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mübarek göbeğini görenler, yöneticilik ve şer’i hükümlere göre hükmetmeye layık oldu.  Mübarek ayaklarını görenler, tüccarlığa ve kıvrak zekalığa layık oldular .  Mübarek gölgesini görenler, güçlülüğe layık oldular. Tövbesiz ölen (Allah korusun) kafirler ve fasıklar ise hiç bir şeyini göremediler. Alemin Yaratılış sebebi budur. En iyisini Allah bilir.

(1) Bakara 2/258; Nisa 4/46; Maide 5/7.

Comments

This post currently has 3 responses

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kenar Çubuğu