Dinmatik Hakkında

Son Güncelleme: 18.05.2018

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Teâlâ adıyla.

Salat ve selam Seyyidimiz Muhammed Mustafa üzerine olsun.

Dinmatik.com Sitesi İslami İlimler üzerine kurulmuş olup her türlü İslami İlmi öğrenilmek için hizmetlerini sürdürmektedir. Sitede kullanılan her yazı güvenlik ve doğruluk açısından aşağıdaki aşamalardan geçmektedir.

Paylaşımların Yayınlanmadan Önce Geçirdikleri Süreç

  1. Kaynak bulunması.
  2. Kaynağın güvenilir ve doğru olup olmadığı araştırılması.
  3. Kaynaktan yazıların Telif Haklarına uygun bilgisayara geçirilmesi.
  4. Geçirilen bilgilerin yazım yanlışının kontrol edilmesi ve düzenlenmesi.
  5. Geçirilen bilgilerin anlam/mana yanlışlarının kontrol edilmesi ve düzenlenmesi.
  6. Hazırlanan bu yazının siteye geçirilmesi ve son kontrollerin yapılması.
  7. Son kontroller bittikten sonra yazının yayınlanması.

Sitemizde bulunan her türlü paylaşım yukarıdaki maddeler doğrultusunda hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Yayınlanan Paylaşımların Kaynaklarının Belirtilmesi

Dinmatik.com Sitesi gerekli yerlerde kaynakları bildirmekte olup bazı yerlerde kaynakları yazmayabilir. Fakat ziyaretçiler kaynağı belirtilmeyen yazılar için yorumlar ile talepte bulunursa, kaynağı yayınlanır.

Amaç ve Hedef

Dinmatik.com Sitesinin amacı İslami İlimlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi için güvenilir araştırma ortamı olmaktır.

Site sadece İslami İlimler hakkında değil her türlü İslami Bir alan olmayı hedeflemektedir.

Haber, film, dizi, oyun vb. her türlü maddi, manevi, dünyevi ve uhrevi işlerin İslam Çatısı altında toplamak ve gelebilecek her türlü zarardan korunacak güvenli alan oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tevfik ve İnayetiyle…